Техничні характеристики:

-Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л – 3,5…4,25

-Рекомендована товщина шару, від…до, мм – 10…80*

-Площа покриття з мішка 25 кг сухої суміші (товщина шару 10 мм), м2 1,3

-Витрати сухої суміші кг/м2·1мм, від 1,9

-Придатність розчинової суміші, год., не менше 1

-Термін готовності після вкладання вирівнюючого шару:
1)до технологічного проходу, год – 24
2)нанесення покриттів з клеями на водній основі (вкладання кераміч-
ної плитки, тощо), діб – 3
3)те ж (в т.ч. фарбування, вкладання паркету), клеями на органічній
основі – після досягнення розрахункової вологості та міцності, але
не раніше, діб – 7

-Границя міцності розчину при стиску у віці 3/28 діб, МПа, не менше – 5/20

-Морозостійкість, циклів, не менше – 75

-Температура основи, оС, від…до – +5…+30

-Температура експлуатації, оС, від…до – -30…+70